• Pengajian Tawakkal Nederland

PENGAJIAN TAWAKKAL NEDERLAND (PTN)

PTN is een vereniging die zich bezighoudt met het welzijn van de mens op fysiek, mentaal en spiritueel vlak, ervan uitgaande dat de Schepper, Allaah de Almachtige, de mens heeft geschapen met het lichaam, het verstand en de onsterfelijke ziel. Deze drie dimensies vormen een harmonisch geheel, een eenheid; ze staan niet los van elkaar.

Pengajian geeft in dat licht aan het leren begrijpen en het verwerven van kennis om hoe de drie dimensies als een harmonisch geheel, als een harmonische eenheid werkt in het alledaagse leven van de mens. Er wordt een studie gemaakt over het wezen van het leven, het doel van het leven en hoe het doel kan worden verwezenlijkt. Al het bovenstaande in beschouwing genomen beoogt PTN een ieder wegwijs te maken om een goed leven te hebben hier op aarde en in het hiernamaals.

Tawakkal is afgeleid van Tawakkul en het betekent letterlijk ” iemand toevertrouwen, iemand in vertrouwen mededelen ” of ” iemand vertrouwen, vertrouwen op iemand ”. Volgens de terminologie van de Heilige Qoer’aan en de Hadiets, de overleveringen van de Profeet Moehammad vrede zij met hem, betekent Tawakkul het impliciete of onvoorwaardelijke geloof en vertrouwen in Allaah de Almachtige.

Doelstelling:

Het enige doel van de PTN is om al haar krachtinspanningen en offers toe te wijden aan het verwerven van het welbehagen van Allaah, de almachtige.

Het gestelde doel te bereiken door:

De boodschap van de Islam te verspreiden onder de mensen van Nederland.

De praktijken van de Qoer’aan en de Soennah in het leven van de moslims te doen herleven.

Degenen die gehoor geven aan de da’wah te organiseren en om gezonde intellectuele, spirituele, morele en culturele scholing aan hen te verschaffen.

Samen te werken met personen en groepen nationaal en internationaal om het goede te stimuleren en het kwade te verbieden, zoals voorgeschreven door de Qoer’aan en de Soennah.

Het ondersteunen van verdienstelijke studenten, geleerden en zulke andere personen wiens diensten bevorderlijk mag worden beschouwd tot het bereiken van de doelen van de da’wah.